Screenshot 2022-12-30 19.36.52

خط مشی شرکت

خط مشی شرکت

 

شرکت آبان همراه تجارت ،به عنوان یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش در حوزه موبایل به منظور جلب رضایت ذینفعان و اثبات توانایی پایدار شرکت در تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزمات ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نموده است و بر این اساس خط مشی خود را به صورت زیر اعلام می دارد.

1-شناسایی نیازها و اخذ نقطه نظرات ذینفعان جهت ارائه خدمات با کیفیت و برتر در حوزه خدمات پس از فروش

2- رسیدگی دقیق و به موقع به شکایات و دستیابی حداکثری به نظرات ایشان

3- ایجاد محیط سازمانی چابک و پویا از طریق انتخاب بهترین راه حل ها ،حذف کارهای موازی و بدون ارزش افزوده

4-آموزش و ارتقاء سطح دانش سازمانی جهت بهبود کیفیت انجام امور.

 

لذا اینجانب ضمن اعلام تعهد خود به مفاد این خط مشی ، از تمامی همکاران محترم درخواست می نمایم که در جهت دستیابی به اهداف سازمانی ، به وظایف تعریف شده خود در این سیستم ،به نحو احسن عمل نمایند.