Screenshot 2022-12-30 19.36.52

آموزش ارسال مدارک

مرحله اول

کد پانزده رقمی IMEI.
با گوشی خود کد دستوری #06#* را شماره گیری کرده تا IMEI آن مشخص شود.

نکته: ( اگر گوشی دو سیم کارت است لطفا هر دو شناسه IMEI را یادداشت داشته باشید. )

مرحله دوم

بارگذاری تصاویر درخواستی.

1. تصویر کارت ملی

2. عکس از فاکتور خرید 

3. اسکرین شات گوشی از (#06#*)

4. عکس از لیبل گارانتی 

5. عکس از کارتن دستگاه قسمتی که IMEI درج شده است.

6. در صورتی که فروشنده هستید عکس از جواز کسب.

نکته: (حد اکثر اندازه بارگذاری هر تصاویر 3 MB میباشد لذا خواهشمندیم در هنگام بارگذاری به حجم عکس بارگذاری شده توجه فرمائید. )